Rute 980 Frederikshavn-Esbjerg

Rejsekort kan benyttes i blå zoner mod kontant betaling til laveste rabatsats, mod forevisning.


Køreplanen fortsætter uændret fra 25.06.2017


Køreplan »
Takster »
Holdepladser »
Rejseinformation »


Køreplan - Rute 980 Frederikshavn-Esbjerg

Er gældende fra 26.06.2017

980 Thinggaard Express i samarbejde med X bus


Nyeste køreplan
For grupper over 10 personer kontakt Thinggaard mandag eller torsdag for reservation og specialpris.
Trafikoplysning om omstigningsmuligheder: X-bus information telefon 98 900 900 eller www.xbus.dk.
eller: www.rejseplanen.dk.

 Takster - Rute 980 Frederikshavn-Esbjerg

Taksttabel - Voksen/enkeltrejse
  Esbjerg Esbjerg Lufthavn Grinsted Herning Karup Viborg Binderup
Frederikshavn 340 340 295 265 241 217 170
Sæby 325 325 280 255 221 197 150
Aalborg 310 310 245 205 151 120 80
Binderup Central 245 245 200 155 91 67  
Viborg 215 215 150 65 39    
Karup 195 195 120 38      
Herning 130 120 67        
Grindsted 70 60          
Esbjerg Lufthavn 22            
Trafikoplysning om omstigningsmuligheder: X-bus information telefon 98 900 900 eller www.xbus.dk
eller en af disse sider www.rejseplanen.dk expressbus.dk nordjyllandstrafikselskab.dk midtrafik.dk sydtrafik.dkRejseinformation - Rute 980 Frederikshavn-Esbjerg

Buspassageres rettigheder ved rejser inden for EU Der henvises til forordning nr. 181/2011 af februar 2011: Forordning.
Resumé af forordning (EU) nr. 181/2011: Resumé.

Handicappede
For at sikre en ordentlig service skal kørestolsbrugere, som er afhængige af el kørestole, bestille plads minimum 36 timer før afrejsen på tlf. +45 98116600 mandag og torsdag mellem 10.00 og 15.00. Kørestole, der kan klappes sammen, kan komme med bussen som almindeligt rejsegods. Begge typer kørestole transporteres uden beregning.
Handicappede kan få hjælp til at komme ind og ud af bussen.
Handicappede kan få hjælp med bagage op til 20 kg. (max 12 kg. pr. stk. bagage).


Blå zone

Rejser indenfor et- og 2 takstområder afregnes efter Xbussernes takster og er markeret i taksttabellen som blå zone. Rejser gennem tre eller flere takstområder afregnes til Thinggaards takster og er markeret som gul zone i taksttabellen. Billetter og kort i gul zone kan kun købes i Thinggaards expressbusser.

Billetter og kort der købes i Thinggaards expressbusser kan anvendes ved omstigning til/fra lokale busser. Rejsende på strækninger i blå zone kører stort set efter de regler, der gælder i X-busserne. For nærmere oplysninger kontakt X-bus.

Rute 980 har begrænset togsamarbejde i Nordjyllands amt ellers intet togsamarbejde.


Gul zone

 

Klik her for, at se de detaljerede gule priser for rute 980

 

Nyhed Børn op til og med 15 år får ca. 50 % rabat - og er de under 12 år kan op til 2 børn rejse gratis med en voksen. I øvrigt kan 1 barn med børnebillet tage et andet barn under 12 år gratis med.
Nyhed Seniorer over 65 år og invalidepensionister kan opnå ca. 25 % rabat på alle dage.
Nyhed Studerende til videregående uddannelse med gyldigt studiekort med udløbsdato og billede, ISIC-kort eller unge med ungdomskort kan opnå kan opnå
ca. 25 % rabat på alle dage.
  Blinde og svagtseende samt en ledsager kan mod aflevering af kupon fra Dansk Blindesamfund opnå ca. 50 % rabat.
Nyhed Værnepligtige med gyldigt soldaterfrikort rejser gratis.
 

10-turs kort med ca. 10 % rabat. Gælder for rejsende uden anden rabat.

Rabat til børn, seniorer, invalidepensionister, studerende og værenepligtige ydes kun mod forevisning af gyldig billedlegitimation.

Dankort kan benyttes.

Der er ikke handicaplift i busserne.

Mødetid ved stoppestederne 10 minutter før planlagt afgang.

Kun pladsgaranti ved mødetid 10 min. før afgang.


Billetter skal opbevares under hele rejsen og på forlangende forevises chaufføren eller en kontrollør.

Passagerer uden gyldig rejsehjemmel vil blive afkrævet en kontrolafgift på DKK. 500.

Bagage kan medtages i normalt omfang. Barne- og klapvogne kan medtages gratis i det omfang, der er plads i bussens bagagerum. Taksten for cykler eller cykeltrailer er 100 kr. uanset rejsens længde.
Der kan ikke reserveres plads i forvejen. Thinggaard påtager sig intet ansvar for beskadigelse, tyveri eller lignende.

Kæledyr der ikke er til gene for andre passagerer kan medtages til gældende børnetakst. Mindre dyr der transporteres i taske eller lignende kan medtages gratis. Alle dyr skal være på gulvet.

Tobaksrygning samt øl, vin, spiritus, is og grillmad er ikke tilladt i bussen.

Glemte sager kan efterlyses på telefon 98 11 66 00 mandag og torsdag kl. 9.00-16.00.

Forsinkelser og følgevirkninger heraf medfører intet erstatningsansvar for Thinggaard.

Ret til ændringer i køreplan og takster forbeholdes.Holdepladser - Rute 980 Frederikshavn-Esbjerg

Vælg holdeplads til højre

frederikshavn

Frederikshavn »
Sæby »
Aalborg »
Binderup »
Viborg »
Karup »
Herning »
Grinsted »
Esbjerg Lufthavn »
Esbjerg Rutebilstation »

 
Copyright © Thinggaard Express 1998-2018